B&B Consulting

Contabilitate si expertiza contabila
Prima pagina      Servicii

Serviciile pe care vi le oferim:
 
a) Servicii de contabilitate:
 
- tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale;

- acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;

- elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, conta­bilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control
prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;

 
b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

- analiza structurilor financiare;

- analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;

- tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;

- sistem de credit – leasing, factoring etc;

- elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;

- elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;

- asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii;
 

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

- diagnostic financiar – cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;

- studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;

 
d) efectuarea de expertize contabile solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca:

- expertize contabile extrajudiciare;

 f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:

- intocmirea de situatii periodice;

- consolidarea conturilor si bilantului;

- intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
 

g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:

- studii pe probleme de ordin fiscal;

- intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

- asistenta in probleme de TVA si impozite;

- fiscalitate imobiliara;
 
- asistenta in aplicarea tarifului vamal;
 
- asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;
 

h) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica, cum ar fi:

- organigrame, structuri, definiri de functii;

- legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

- mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;

- analiza si organizarea fluxului informational;

- alegerea softurilor necesare;

- formarea profesionala continua;- contributii la protectia patrimoniului unitatii;

i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform preve­derilor legale;

j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment, cum ar fi:

- efectueaza lucrari cu privire la reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societatilor comerciale, precum si
retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale;
 
k) acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale, cum ar fi:

- activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

- studii de fezabilitate la infiintarea intreprinderilor;
 
- activitati ale holdingurilor;

 
l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;

m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR.


B&B Consulting srl <> CUI: RO 14013019 <> Nr. ORC Arad: J02 / 409 / 2001 <> Capital social: 500 lei
Sediul social: Arad, str. Dr. Ioan Suciu bl. 19 sc. B ap. 4, jud. Arad, Cod postal: 310177
Email: office@bbconsulting.ro • Tel./fax: +4 0257 338 393